koprechts home De WTL artikelen


De Werkgroep Toekomst Luchtvaart

De bewonersorganisatie WTL is opgericht in 2009. Hij bestaat uit talrijke bewoners die voorstander zijn van een goed leefklimaat in Nederland en daarbuiten. De WTL streeft naar een koerswijziging voor de luchtvaart in Nederland en de EU, namelijk van al of niet gematigde volumegroei naar selectieve hoogwaardige luchtvaart die voldoet aan de maatschappelijke behoefte aan economisch noodzakelijk internationaal vervoer in een duurzame, klimaatneutrale economie. Dat is dringend nodig om de opwarming te helpen voorkomen, de leefbaarheid in ons land te verbeteren en een evenwichtige economie te ontwikkelen die minder afhankelijk wordt van een voortdurend uitbreidende luchtvaart.

De leden van de WTL wonen onder alle zes banen in het gehele gebied rond Schiphol en verder. Vijf leden vormen een actieve denktank die onderzoeken uitvoert en daarover rapporteert en publiceert. Ook zij wonen verspreid in het gebied rond Schiphol. Dit zijn Hans Buurma (voorzitter), Jaap de Groot, Jaap de Jong en Piet Boonekamp. Bernard Gerard is actief bij een regionale luchthaven en levert bijdragen aan de onderzoeken en rapporten op grond van zijn luchtvaartexpertise.

Contact: h.buurma op het adres upcmail punt nl