koprechts home De WTL artikelen


Commentaar op 250k

De luchtvaartsector vreest verlies van de meeste bestemmingen. "Nederlandse passagiers moeten uitwijken naar nabije luchthavens"
Aangezien het gehalveerde Schiphol op de normale vervoersvraag van de kleine thuismarkt is gericht en niet op het verwerven vaan een groot aandeel in de overstapmarkt, hoeven passagiers van de thuismarkt niet uit te wijken. Ook bestemmingen die niet bediend worden blijven indirect bereikbaar via een overstap op wel bediende bestemmingen in Europa of intercontinentaal.

“Door verlies van bestemmingen en krimp van luchtverkeer zal Nederland nog veel meer bestemmingen (vooral intercontinentaal) kwijtraken en slechts een paar lucratieve bestemmingen overhouden. Zelfs passagiers uit Nederland moeten dan op een van de concurrerende hubs in Duitsland, Frankrijk of Engeland overstappen.”
Het WTL-scenario toont aan dat deze risico's voorkomen kunnen worden door zorgvuldige aansturing van de krimp. Het sluit aan op de huidige opvatting van het kabinet over netwerkkwaliteit met beschikbaarheid van alle zakelijke bestemmingen die voor de bereikbaarheid van Nederland relevant of preferent zijn. Plus vakantiebestemmingen, Suriname en Curacau.

"Vakantie- en toeristische vluchten moeten mogelijk blijven"
Dergelijke vluchten die ook in 2019 plaatsvonden zijn in het scenario opgenomen. Dit geldt niet voor de tienduizenden extreem goedkope stedenvluchten (zoals Barcelona en Londen voor een habbekrats) veroorzaakten een extra vervoersvraag die buiten de normale connectiviteit van Nederland valt. Een gehalveerd Schiphol is gericht op een luchtvervoersvraag met normale ticketprijzen.

"Nederland benadeelt zijn economie door connectiviteit te vernietigen" (IATA-voorzitter Walsh) IATAdir
Dit zou juist zijn op een luchthaven die bij krimp niet alleen overbodige vluchten en bestemmingen afschaft, maar ook tal van relevante bestemmingen en nuttig luchtverkeer. In het 250k scenario worden juist de echt relevante bestemmingen en vluchten behouden en vervallen alleen het overbodige luchtverkeer en de niet-relevante bestemmingen. Krimp naar 250.000 vluchten (die substantieel verder gaat dan 60.000 vluchten) tast dus niet de connectiviteit aan die Nederland nodig heeft en zeker ook niet de economie.


"Geen CO2-afname, want overstappers zullen uitwijken naar andere hubs"
Dit geldt voor overstappers die vanuit hun thuishaven hun eindbestemming niet kunnen bereiken. Is dat wel het geval, dan wordt de CO2-uitstoot van een omreis via Schiphol voorkomen en worden in Nederland extra uitstoot en vlieghinder van al het afgeschafte overstapverkeer voorkomen.

"Dit scenario is een ‘tekentafelanalyse"
Dit scenario is per definitie een 'wat ....als' analyse. De aanleiding van dit onderzoek was:
wat gebeurt er met de bereikbaarheid van Nederland als het luchtverkeer op Schiphol moet halveren ten opzichte van 2019 vanwege noodzakelijke reductie van geluid en/of uitstoot van CO2, NOx en andere zeer zorgwekkende stoffen?