koprechts

home  |  de WTL  |  artikelen


De Werkgroep Toekomst Luchtvaart

De bewonersorganisatie WTL is opgericht in 2009. Hij bestaat uit talrijke bewoners die voorstander zijn van een goed leefklimaat in Nederland en daarbuiten. De WTL streeft naar een koerswijziging voor de luchtvaart in Nederland en de EU, namelijk van al of niet gematigde volumegroei naar selectieve hoogwaardige luchtvaart die voldoet aan de maatschappelijke behoefte aan economisch noodzakelijk internationaal vervoer in een duurzame, klimaatneutrale economie. Dat is dringend nodig om de opwarming te helpen voorkomen, de leefbaarheid in ons land te verbeteren en een evenwichtige economie te ontwikkelen die minder afhankelijk wordt van een voortdurend uitbreidende luchtvaart.

Enige leden van de organisatie vormen een denktank die onderzoeken uitvoert en daarover rapporteert en publiceert. Dit zijn Hans Buurma (voorzitter), Jaap de Groot, Jaap de Jong en Piet Boonekamp. Bernard Gerard levert bijdragen aan de onderzoeken en rapporten.

Contact: hb2108 op het adres ziggo punt nl


© Werkgroep Toekomst Luchtvaart