koprechts


home  |  de WTL  |  artikelen

Dien uw klachten over vlieghinder en slaapverstoring in bij vliegherrie


Open brief aan topmanagers en toezichthouders Royal Schiphol Group

"Geachte topmanagers en toezichthouders,
We wijzen u graag op uw persoonlijke verantwoordelijkheid als bestuurder van danwel toezichthouder op een organisatie die ons inziens op vele fronten grote schade aanricht aan de samenleving, de volksgezondheid, het milieu en het klimaat. U persoonlijk neemt de beslissingen die ertoe leiden dat er meer danwel minder schade wordt aangericht."

Lees de brief van SchipholWatch hier


Hubfunctie

Beperk de negatieve effecten van Schiphol als kleinere,nuttige hub

Pak de negatieve effecten van de luchtvaart aan. Schaf luchtverkeer voor overstappers en op korte afstanden af
De negatieve effecten zijn veel te hoog: uitstoot van stikstof, CO2 en kankerverwekkend ultrafijn stof, aantasting volksgezondheid door slaapverstoring en geluidhinder, onmogelijke woningbouw. Er is nog steeds botsingsgevaar door kruisende banen.
De WTL heeft een scenario voor Schiphol als nuttige hub berekend met 350.000 vluchten. Zonder bestemmingen met minder dan € 700 miljoen handel en minder overstappers.

Keuzelijst van IenW. Het netwerk van Schiphol kan nog verder opgeschoond worden door alleen die bestemmingen van Schiphol in 2019 te kiezen die minister Harbers in een lijst van preferente steden in de wereld heeft aangewezen. Een aantal van de daarin aangegeven aantallen vluchten kan beperkt worden door lagere intercontinentale vertrekfrequenties, waardoorminder overstappers benodigd zijn. Daardoor loopt in Europa een groter aantal feedervluchten van overstappers terug. Korte vluchten kunnen door treinen vervangen worden. Dan komt per saldo het luchtverkeer uit op 300.000 á 250.000 vluchten. Deze beperking kan nodig zijn voor 40 tot 50 procent vermindering van de impact op de leefomgeving, de stikstofuitstoot en de CO2-uitstoot. Alle door de minister opgenomen bestemmingen blijven gehandhaafd en de vertrekfrequenties blijven goed voor passagiers van en naar Nederland
Zie de lijst van IenW van preferente bestemmingen hier..

Publicaties. Lees het opinieartikel 'Chaos op Schiphol is niet nodig, we kunnen met minder vluchten toe' in Trouw op 11 mei 2022 hier of download dit artikel hier.
De NOS heeft op 14 mei (de dag van luchtvaartkrimp-manifestaties op alle zes luchthavens) een artikel over de nuttige hub Schiphol gepubliceerd op NOS Nieuws
en er in het 8 uur Journaal een item aan gewijd (tussen minuut 3 en 6).


Behalve

Kabinet, zorg voor forse vermindering van luchtvaartschade aan ons land

De ondertekening van de petitie "Zorg voor forse vermindering van luchtvaartschade aan ons land" is gesloten. De petitie wordt aan minister Harbers aangeboden na het zomerreses van de Tweede Kamer.
Het verzoek aan het kabinet is:
1. het plafond op Schiphol zodanig te verlagen dat de CO2- en stikstofemissies van luchtvaart afnemen conform het recente tijd alarm van IPCC, het Shell vonnis en de landelijke stikstofreductie;
2. derhalve voor luchtvaart geen uitzondering meer te maken;
3. de verdere vermindering van alle luchtvaartschade aan mens, natuur en klimaat aan te sturen met objectieve normen, meetbare doelstellingen en controleerbare verantwoording.
Lees hier de toelichting


LA

Openstellen Lelystad Airport is onnodig en schadelijk

In 2022 zal het Parlement het kabinetsbesluit beoordelen om Airport Lelystad al of niet open te stellen voor vakantievluchten die vanaf Schiphol naar deze luchthaven verplaatst worden. Het enige doel is op Schiphol ruimte te scheppen voor groei van het overige vliegverkeer. Dit heeft de heer Alders na overleg aan de Alderstafel destijds geadviseerd aan de minister van IenW. Het speelde in de periode waarin verwacht werd dat de groei van Schiphol zich zou voortzetten volgens het toen vigerende mainportbeleid. Met die verwachting is de startbaan van Airport Lelystad verlengd en zijn faciliteiten voor verwerking van passagiers en grote vliegtuigen aangelegd.
Ruimte maken voor groei van Schiphol is het enige geldige doel om Airport Lelystad voor deze vakantievluchten open te stellen. Daaraan wordt echter niet voldaan, zodat de uitplaatsing onnodig is en slechts veel extra negatieve effecten in een zeer groot deel van Nederland zal veroorzaken. Dit is strijdig met het coalitieakkoord dat voorschrijft dat de negatieve efecten van luchtvaart juist verminderd moeten worden.
Lees verder


Shell-vonnis

Shell-vonnis versterkt duurzaamheid van de luchtvaart

Bij toepassing van het Shell-vonnis zou de CO2-uitstoot van het luchtverkeer in 2030 ten opzichte van 2019 bijna gehalveerd moeten worden. Halvering met zuiniger vliegen en biobrandstof is slechts haalbaar als eerst het luchtverkeer bij herstel na de coronacrisis wordt beperkt tot hoogstens 70% van het luchtverkeer in 2019. Vliegveld Lelystad kan dan niet voor uitbreiding met commerciële vluchten geopend worden.

Lees verder
Overige artikelen en persberichten van de WTL


© Werkgroep Toekomst Luchtvaart