koprechts


home  |  de WTL  |   English  |artikelen

Martijn Katan over CO2-uitstoot van luchtvaart

(NRC 16 maart 2019, katern Wetenschap) "Sinds 1990 is de hoeveelheid op Schiphol getankte vliegtuigkerosine bijna verdrievoudigd. Het is nu haast evenveel als wat heel Nederland aan benzine tankt. In de statistieken vind je die toename van kerosine niet terug, want uitstoot van schepen en vliegtuigen telt niet mee. Maar het klimaat trekt zich niets aan van boekhoudtrucs."

Gelijke monniken, gelijke kappen. Volgens de WTL moet de luchtvaart zijn CO2-uitstoot net zo snel reduceren als rest van de sector mobiliteit. Dat betekent reductie van 270% naar 78% in 2030. Reducties mogen daarom niet door volumegroei teniet gedaan worden. Daarom is een groeistop onvermijdelijk en zou de luchtvaart eigenlijk moeten krimpen.


Groeistop Schiphol beste optie voor klimaat én economie

Oók met een groeistop op Schiphol kan KLM zijn zakelijke netwerk uitbouwen, schrijven Hans Buurma en Matt Poelmans in de NRC van 30 januari 2019. Lees hier het artikel.

De WTL heeft doorgerekend welke gevolgen een permanente stop op volumegroei van de luchtvaart op Schiphol heeft voor de economie, de leefomgeving en het klimaat. Dit scenario voor een duurzame kwaliteit wordt vergeleken met de doorgroei die de KLM eist. De conclusies van dit onderzoek zijn:
(1) Doorgroei op Schiphol levert weliswaar een wat groter netwerk van zakelijke bestemmingen op, maar veroorzaakt ook voortzetting van een scheefgroei in vervoer van gelegenheidspoassagiers die vliegen omdat het extreem goedkoop is. Deze schadelijke vorm van vervoer is tussen 2013 en 2018 gemiddeld 20 procent per jaar gegroeid. Daardoor is Schiphol voortijdig volgelopen en kan de KLM het netwerk niet uitbreiden. Met nog meer scheefgroei wordt Schiphol na 2020 eerder een low cost luchthaven dan een mainport voor zakelijk vervoer. Dat is in flagrante strijd met het selectief economische kabinetsbeleid voor Schiphol.
(2) De groeistop in combinatie met verhoging van de ticketprijs schept net zoveel ruimte voor groei van het (KLM-)netwerk als doorgroei. De scheefgroei wordt gecorrigeerd en kan zich niet meer voortzetten.
(3) De groeistop maakt 35 procent krimp van de impact op leefomgeving en 90 procent CO2-reductie mogelijk. De veiligheidsrisico's nemen minstens 10 procent af. Doorgroei levert geen reducties op en verhoogt de veiligheidsrisico's.

Momenteel wordt een update van het publicatierapport gemaakt. Vanaf 20 maart 2019 staat het weer op deze website.
De berekeningen en scenariobeschrijvingen zijn aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangeboden voor toetsing op relevantie voor het luchtvaartbeleid.


Een lage tickettax zal de overbelasting van Schiphol, milieu en klimaat niet oplossen

Een algemene tickettax van 7 euro is geen geschikte maatregel om de problemen van een overbelast Schiphol op te lossen. Lees hier het persbericht (pdf)


Bewoners eisen een blijvende groeistop op Schiphol

Op 10 november 2018 hebben de kiesmannen van de ORS de directeur van de Schiphol Group te kennen gegeven dat de groei van Schiphol voorbij moet zijn. De luchtvaartsector wil de groei van omzet en winst veiligstellen; de bewoners verdedigden de zwaarbelaste leefomgeving, volksgezondheid en het klimaat.
De bewonersclaim op een groeistop is nu luid en duidelijk naar buiten gebracht.


KLM dreigt zich te overschreeuwen

KLM-baas Pieter Elbers is bezorgd. Schiphol dreigt de groeiende stroom Aziatische reizigers die het vliegtuig pakt naar Europa mis te lopen. Als de luchthaven niet kan groeien zullen reizigers uit China en India in de toekomst kiezen voor Parijs of Londen. KLM moet zich ervan bewust zijn dat omwonenden en overheden rond Schiphol niet nog meer vluchten boven hun achtertuin willen. Ook al zijn modernere vliegtuigen misschien stiller en schoner, burgers zitten aan hun taks. Ondanks dit maatschappelijke verzet blijft de Nederlandse luchtvaart, de KLM voorop, hameren op verdere groei. Dat getuigt van een zwakke maatschappelijke antenne.

Lees hier het commentaar in FD (pdf)


Vlieg alleen als het echt nodig is

We moeten allemaal moeite doen en veel geld investeren om onze CO2-uitstoot terug te brengen tot de helft in 2030.

Heel belangrijk dat we daar een succes van maken.

Met vliegen doe je de resultaten daarvan teniet. Beperk vliegreizen tot het uiterst noodzakelijke. Het kan ook anders:

> Negeer aanbiedingen voor ultragoedkope tickets
> Pak binnen Europa de trein.
> Zie af van verre reizen en blijf dichter bij huis.
> Vier voortaan vakantie op nabije stranden.
> Vergader via internet, het scheelt tijd en geld.


LBBL: stop de luchtvaartgroei voor snelle afname van CO2-uitstoot

Het LBBL (Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart) heeft in juni met Greenpeace en andere milieuorganisaties een succesvol landelijk protest gehouden in zes steden om een stop op de luchtvaartgroei te eisen op alle luchthavens in Nederland.

Het LBBL vraagt de regering het beleid te richten op
> zakelijke bereikbaarheid zonder volumegroei;
> maximale vermindering van de milieuhinder;
> invoering van BTW op vliegtickets en accijns op kerosine;
> snelle reductie van CO2-uitstoot door luchtvaart;
> betere aansluiting op het internationale spoornet.

Download hier de brief aan de regering (pdf)


luchtvaartgroei

Schiphol: klimaat­probleem

Door toename van de uitstoot van luchtvaart kan Nederland niet aan het akkoord van Parijs voldoen. Reductie van deze uitstoot is noodzakelijk.

Meer informatie in dit artikel


Minder_vliegen

Geef luchtvaart een reductietaakstelling in het nationale klimaat- en energieakkoord

De WTL vraagt het parlement er voor te zorgen dat de luchtvaart met een eigen reductietaakstelling bijdraagt aan de reductie van broeikasgassen tot 2030.

Download het verzoek (pdf) Download het artikel (pdf)


Petitie_klimaatwet

Petitie luchtvaart in de klimaatwetDe petitie is op 23 januari 2018 aangeboden aan de Vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat
Lees of download de petitie en aanbiedingsbrief(pdf)


Ec_belang_Scl

Maak op Schiphol van de nood een deugd

Capaciteitsuitbreiding op Schiphol trekt vooral budgettoeristen aan: slecht voor de economie, de leefomgeving en het klimaat. Welke economische kansen biedt handhaving van het plafond op vliegbewegingen?
Download het artikel (pdf) Zie ook het opinieartikel 'Budgettoerisme niet verplaatsen maar terugdringen' in Trouw


Minder_vliegen_p2

Minder vliegen

Er zijn allerlei mogelijkheden om minder opwarming te veroorzaken.


N_en_M

Slim op weg

Dertien bijzondere bestemmingen dichtbij in plaats van uren in het vliegtuig moeten zitten.


ICAO

ICAO faalt

Er moeten in de EU en ons land veel krachtigere maatregelen genomen worden tegen de klimaatimpact van luchtvaart.


Groeispeculaties

Groei­speculaties

Maak van Schiphol geen plofkip.


OvVcover_mrt17

Groei luchtvaart onveilig op Schiphol

Groei is pas mogelijk na structurele verbeteringen van de veiligheid op en rond Schiphol.

Zie de aanbevelingen van de Raad voor Veiligheid.

Schiphol moet de effecten van groei op de veiligheid onderzoeken en passende maatregelen nemen om de veiligheid op en rond Schiphol te borgen.

Het ministerie van I en M moet daarvoor handhaafbare normen en doelen stellen en toepassen.

Lees het volledige rapport hier.


COvths

Petitie hogesnelheidstreinen

Deze petitie is op 30 januari 2018 aan de Tweede Kamer aangeboden.

© Werkgroep Toekomst Luchtvaart