koprechts


home  |  de WTL  |   English  |artikelen

Onderhandel niet over volumegroei, maar over duurzame luchtvaart op Schiphol

Op 14 december 2018 onderhandelt de luchtvaartsector met de bewoners, bestuurders en milieuorganisaties over eventuele verdere volumegroei op Schiphol. Groei die strijdig is met de toenemende maatschappelijke weerstand en met de eisen waaraan de luchtvaart in de komende dertig jaar moet voldoen. Namelijk echte duurzaamheid, veel minder impact op het milieu en een selectieve bijdrage aan de economie en het vestigingsklimaat.

Lees en download hier ons voorstel aan de onderhandelaars (pdf)


Stop op volumegroei Schiphol heeft geen economische nadelen

De WTL heeft doorgerekend welke gevolgen een permanente stop op volumegroei van de luchtvaart op Schiphol heeft voor de economie, de leefomgeving en het klimaat. Dit scenario wordt vergeleken met doorgroei.
Conclusies:
(1) De groeistop heeft geen economische nadelen, de doorgroei heeft slechts geringe economische meerwaarde
(2) De groeistop maakt een veel grotere vermindering van de impact op leefomgeving, de volksgezondheid en het klimaat mogelijk dan doorgroei.

Het rapport wordt momenteel herzien en aangevuld met een extra scenario 'Klimaat' waarin de reductie van CO2-uitstoot in 2050 op vrijwel nul uitkomt conform het besluit van de Europese Commissie voor alle uitstoot in de EU.
De herziene versie wordt 29 januari 2019 hier gepubliceerd.


Een lage tickettax zal de overbelasting van Schiphol, milieu en klimaat niet oplossen

Een algemene tickettax van 7 euro is geen geschikte maatregel om de problemen van een overbelast Schiphol op te lossen.

Lees hier het persbericht (pdf)


Sjoemel MER Schiphol moet van tafel

Schiphol heeft de discussie een valse start gegeven door te komen met een sjoemel MER. Het claimt namelijk dat er volgens de Aldersafspraken en het RegeerAkkoord geluidsruimte zou zijn voor verdere groei. Het aantal gehinderden is echter sinds 2008 juist toegenomen, dus is die ruimte er niet. Bovendien is het de vraag of eventuele groei leidt tot een bijdrage aan de economie of tot meer 'budgettoerisme' met per saldo een negatief economisch effect. Aldus de Bewoners Omgeving Schiphol.

Lees hier over de sjoemel MER voor Schiphol (pdf)


Minister: Kies voor selectieve luchtvaart op Schiphol, niet voor volumegroei

De groei die Schipholdirecteur Benschop voorstaat, levert in 2050 op Schiphol bijna een miljoen vliegbewegingen op. De bewonersorganisaties in de regio Schiphol protesteren massaal tegen luchtvaartgroei. De minister van I&W voert voor Schiphol een selectief economisch beleid. De WTL heeft de minister verzocht dit luchtvaartbeleid in te voeren zonder luchtvaartgroei, om de milieuhinder en klimaatimpact maximaal te kunnen reduceren.

Lees hier over het verzoek aan de minister (pdf)


Bewoners eisen een blijvende groeistop op Schiphol

Op 10 november 2018 hebben de kiesmannen van de ORS de directeur van de Schiphol Group te kennen gegeven dat de groei van Schiphol voorbij moet zijn. De luchtvaartsector wil de groei van omzet en winst veiligstellen; de bewoners verdedigden de zwaarbelaste leefomgeving, volksgezondheid en het klimaat.
De bewonersclaim op een groeistop is nu luid en duidelijk naar buiten gebracht.


KLM dreigt zich te overschreeuwen

KLM-baas Pieter Elbers is bezorgd. Schiphol dreigt de groeiende stroom Aziatische reizigers die het vliegtuig pakt naar Europa mis te lopen. Als de luchthaven niet kan groeien zullen reizigers uit China en India in de toekomst kiezen voor Parijs of Londen. KLM moet zich ervan bewust zijn dat omwonenden en overheden rond Schiphol niet nog meer vluchten boven hun achtertuin willen. Ook al zijn modernere vliegtuigen misschien stiller en schoner, burgers zitten aan hun taks. Ondanks dit maatschappelijke verzet blijft de Nederlandse luchtvaart, de KLM voorop, hameren op verdere groei. Dat getuigt van een zwakke maatschappelijke antenne.

Lees hier het commentaar in FD (pdf)


COvths

Vlieg alleen als het echt nodig is

We moeten allemaal moeite doen en veel geld investeren om onze CO2-uitstoot terug te brengen tot de helft in 2030.

Heel belangrijk dat we daar een succes van maken.

Met vliegen doe je de resultaten daarvan teniet. Beperk vliegreizen tot het uiterst noodzakelijke. Het kan ook anders:

> Negeer aanbiedingen voor ultragoedkope tickets
> Pak binnen Europa de trein.
> Zie af van verre reizen en blijf dichter bij huis.
> Vier voortaan vakantie op nabije stranden.
> Vergader via internet, het scheelt tijd en geld.


MER_Schiphol

LBBL: stop de luchtvaartgroei voor snelle afname van CO2-uitstoot

Het LBBL (Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart) heeft in juni met Greenpeace en andere milieuorganisaties een succesvol landelijk protest gehouden in zes steden om een stop op de luchtvaartgroei te eisen op alle luchthavens in Nederland.

Het LBBL vraagt de regering het beleid te richten op
> zakelijke bereikbaarheid zonder volumegroei;
> maximale vermindering van de milieuhinder;
> invoering van BTW op vliegtickets en accijns op kerosine;
> snelle reductie van CO2-uitstoot door luchtvaart;
> betere aansluiting op het internationale spoornet.

Download hier de brief aan de regering (pdf)


LBBL-eisen

Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) opgericht

De WTL heeft samen met bewonersorganisaties rond luchthavens Lelystad, Eindhoven, Maastricht, Eelde, Rotterdam en Schiphol het LBBL opgericht. Op 15 mei is een petitie hierover uitgebracht aan de Commissie I&W van de Tweede Kamer.
Lees hier het persbericht (pdf)


luchtvaartgroei

Schiphol: klimaat­probleem

Door toename van de uitstoot van luchtvaart kan Nederland niet aan het akkoord van Parijs voldoen. Reductie van deze uitstoot is noodzakelijk.

Meer informatie in dit artikel


Minder_vliegen

Geef luchtvaart een reductietaakstelling in het nationale klimaat- en energieakkoord

De WTL vraagt het parlement er voor te zorgen dat de luchtvaart met een eigen reductietaakstelling bijdraagt aan de reductie van broeikasgassen tot 2030.

Download het verzoek (pdf) Download het artikel (pdf)


Petitie_klimaatwet

Petitie luchtvaart in de klimaatwetDe petitie is op 23 januari 2018 aangeboden aan de Vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat
Lees of download de petitie en aanbiedingsbrief(pdf)


Ec_belang_Scl

Maak op Schiphol van de nood een deugd

Capaciteitsuitbreiding op Schiphol trekt vooral budgettoeristen aan: slecht voor de economie, de leefomgeving en het klimaat. Welke economische kansen biedt handhaving van het plafond op vliegbewegingen?
Download het artikel (pdf) Zie ook het opinieartikel 'Budgettoerisme niet verplaatsen maar terugdringen' in Trouw


Minder_vliegen_p2

Minder vliegen

Er zijn allerlei mogelijkheden om minder opwarming te veroorzaken.


N_en_M

Slim op weg

Dertien bijzondere bestemmingen dichtbij in plaats van uren in het vliegtuig moeten zitten.


ICAO

ICAO faalt

Er moeten in de EU en ons land veel krachtigere maatregelen genomen worden tegen de klimaatimpact van luchtvaart.


Groeispeculaties

Groei­speculaties

Maak van Schiphol geen plofkip.


OvVcover_mrt17

Groei luchtvaart onveilig op Schiphol

Groei is pas mogelijk na structurele verbeteringen van de veiligheid op en rond Schiphol.

Zie de aanbevelingen van de Raad voor Veiligheid.

Schiphol moet de effecten van groei op de veiligheid onderzoeken en passende maatregelen nemen om de veiligheid op en rond Schiphol te borgen.

Het ministerie van I en M moet daarvoor handhaafbare normen en doelen stellen en toepassen.

Lees het volledige rapport hier.


COvths

Petitie hogesnelheidstreinen

Deze petitie is op 30 januari 2018 aan de Tweede Kamer aangeboden.

© Werkgroep Toekomst Luchtvaart