koprechts

home  |  de WTL  |   English  |artikelen


Petitie_klimaatwet

Petitie luchtvaart in de klimaatwet

Teken de petitie hier en geef dit door via de social media.

Luchtvaart staat buiten het Akkoord van Parijs.
Groei verhoogt de opwarmeffecten, dus stel evenals bij hinder en veiligheidsrisico's wettelijke eisen aan beperking daarvan.
Luchtvaart moet dezelfde snelle uitstootreductie realiseren als de rest van de Nederlandse economie.

Lees of download de Toelichting op de petitie (pdf)


Ec_belang_Scl

Maak op Schiphol van de nood een deugd

Capaciteitsuitbreiding op Schiphol trekt vooral budgettoeristen aan: slecht voor de economie, de leefomgeving en het klimaat. Welke economische kansen biedt handhaving van het plafond op vliegbewegingen?

Download het artikel (pdf)


Minder_vliegen_p2

Minder vliegen

Er zijn allerlei mogelijkheden om minder opwarming te veroorzaken.


N_en_M

Slim op weg

Dertien bijzondere bestemmingen dichtbij in plaats van uren in het vliegtuig moeten zitten.


ICAO

ICAO faalt

Er moeten in de EU en ons land veel krachtigere maatregelen genomen worden tegen de klimaatimpact van luchtvaart.


luchtvaartgroei

Klimaat­probleem

Door toename van de uitstoot van luchtvaart kan Nederland niet aan het akkoord van Parijs voldoen. Reductie van deze uitstoot is noodzakelijk.


Groeispeculaties

Groei­speculaties

Maak van Schiphol geen plofkip.


OvVcover_mrt17

Groei luchtvaart onveilig op Schiphol

Groei is pas mogelijk na structurele verbeteringen van de veiligheid op en rond Schiphol.

Zie de aanbevelingen van de Raad voor Veiligheid.

Schiphol moet de effecten van groei op de veiligheid onderzoeken en passende maatregelen nemen om de veiligheid op en rond Schiphol te borgen.

Het ministerie van I en M moet daarvoor handhaafbare normen en doelen stellen en toepassen.

Lees het volledige rapport hier.


Selectieve_ontwikkeling

Duurzaam Schiphol

Nieuw scenario voor selectieve, duurzame ontwikkeling van Schiphol maakt verdubbeling thuismarkt mogelijk onder het huidige plafond.
Download het concept onderzoeksrapport

Download de verantwoording en data van het scenario-onderzoek.


COvths

Petitie hogesnelheidstreinen

Deze petitie is afgesloten. Hij wordt samen met de petitie Luchtvaart in de klimaatwet aan de Tweede Kamer aangeboden na de start van het nieuwe kabinet.

© Werkgroep Toekomst Luchtvaart