koprechts

home  |  de WTL  |   English  |artikelen


De Werkgroep Toekomst Luchtvaart

De WTL is opgericht in 2009. Hij bestaat uit een denktank, vrijwilligers en talrijke sympathisanten die voorstander zijn van een goed leefklimaat in Nederland en daarbuiten. De WTL streeft naar een koerswijziging in Nederland en de EU voor de luchtvaart, namelijk van ongestuurde groei naar selectieve luchtvaart die voldoet aan de maatschappelijke behoefte aan internationaal vervoer in een duurzame, klimaatneutrale economie. Dat is dringend nodig om teveel opwarming te helpen voorkomen, de leefbaarheid in ons land te verbeteren en een evenwichtige economie te ontwikkelen die minder afhankelijk wordt van luchtvaartgroei.

De leden van de denktank zijn Hans Buurma (voorzitter), Jaap de Groot, Jaap de Jong en Piet Boonekamp (sinds 2016). Bernard Gerard levert bijdragen aan onze onderzoeken en rapporten.

Contact: hbuurma(at deze website)


© Werkgroep Toekomst Luchtvaart