Versterk het netwerk van Schiphol met hogesnelheidstreinen, niet met meer luchtverkeer<


home     de WTL     English    Rapporten <2016
Met selectiever vliegen voorkom je een dubbel opwarmeffect. Er zijn allerlei mogelijkheden.


13 bijzondere bestemmingen dichtbij in plaats van uren in het vliegtuig moeten zitten.


Maak voor economisch kroonjuweel luchtvaart geen uitzondering. Leg dezelfde snelle uitstoot-reductie op als aan de rest van de Nederlandse economie.


Door toename uitstoot luchtvaart kan Nederland niet aan het akkoord van Parijs voldoen. Reductie van deze uitstoot is noodzakelijk.


Groei van de luchtvaart is pas mogelijk na structurele verbeteringen van de veiligheid op en rond Schiphol. Zie de aanbevelingen van de Raad voor Veiligheid.
Lees het volledige rapport hier.


Nieuw scenario voor selectieve, duurzame ontwikkeling van Schiphol maakt verdubbeling thuismarkt mogelijk onder het huidige plafond.
Download het concept onderzoeksrapport

Download de verantwoording en data van het scenario-onderzoek.

Copyright Werkgroep Toekomst Luchtvaart